Treballes el centre del teu cos, també anomenat “core”?

Treballes el centre del teu cos, també anomenat “core”?
Treballes el centre del teu cos, també anomenat “core”?

Què és el Core?

Quan parlem de Core ens referim al centre o nucli del cos humà, el qual es troba conformat per una sèrie de músculs, que compleixen amb la finalitat de donar estabilitat al cos, dirigir o transferir les forces i iniciar els moviments.

El core es compon de 3 subsistemes, que han de trobar-se en harmonia perquè pugui considerar-se que es treballa de manera eficaç.

 1. Sistema passiu: es conforma dels ossos, articulacions (i els seus components) i lligaments, estructures que compleixen amb la finalitat de suportar certes càrregues molt petites i limitades.
 2. Sistema actiu: és el sistema que conformen els anomenats “músculs del Core” estructures encarregades de suportar les majors càrregues. Bàsicament els músculs que conformen el core, es divideixen de la següent manera:
  1. A la part superior: el múscul diafragma.
  2. A la part inferior: els músculs que componen el sòl pèlvic.
  3. A la part posterior es compon de: músculs paravertebrals, musculatura glútia, musculatura profunda del tronc.
  4. A la part anterior: els músculs recte anterior, múscul transvers de l’abdomen i músculs oblics.
 3. Sistema neuromuscular:  s’ocupa d’ajustar la informació que està sent rebuda de diferents parts de el cos i dels sistemes anteriorment esmentats.
Treballes el centre del teu cos, també anomenat “core”?

Durant la realització dels exercicis de treball de Core o estabilització lumbo-pèlvica, és important que no deixem de banda el fet de realitzar un bon treball de respiració mentre es duen a terme els exercicis, ja que la funció respiratòria també compleix un paper fonamental en la eficàcia de l’entrenament del core.

També és important tenir en compte, que aquest com tots els entrenaments, s’han de fer de manera progressiva i respectant les limitacions que cada individu, de manera que s’afavoreixin o beneficiïn els aspectes que es volen millorar.

Els exercicis de core són una eina ideal i infalible per a la prevenció de lesions musculoesquelètiques, ja que en els diferents àmbits de la nostra vida, és a dir, tant en els esports com en el nostre dia a dia, realitzem moviments repetitius que necessiten de l’estabilitat i equilibri dels músculs del tronc, que solen ser els mateixos que tan sovint refereixen dolors, molèsties, lesions a la columna vertebral, etc.

Aquest tipus de treball és beneficiós per qualsevol persona i ens ajudarà a millorar la nostra qualitat de vida.

Beneficis del treball del Core:

 1. Redueix el risc de lesions: un “core” fort ens proporciona un sistema d’amortiguació excel·lent que evita la sobrecàrrega en algunes articulacions.
 2. Millora de l’equilibri: ens ajuda a mantenir l’equilibri corporal mentre estem realitzant alguna activitat a nivell de les extremitats.
 3. Millora de l’estabilitat: dóna estabilitat a la musculatura connectada directament a nivell de columna vertebral i de la pelvis.
 4. Augment de la potència: ajuda a generar tensió i per tant repercuteix directament a l’hora de generar moviment.

T’animes a treballar-la juntes?