Normes per protegir els ciclistes

Normes per protegir els ciclistes

La setmana passada parlàvem de les normes i atencions que ha de tenir l’usuari de la bicicleta o ciclista, però està clar que el paper de la resta d’usuaris de la via també és molt important per tal de protegir de forma adequada al ciclista, així que avui en centrarem en això.

Com conductors, hem de conèixer la normativa legal que, a Espanya, es recull a la Llei de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, al Reglament General de Circulació i en diversa legislació autonòmica i local.

Avui parlarem de les que estan orientades als vehicles de motor, per protegir els ciclistes, que són els més vulnerables.

Normes de protecció als ciclistes

El Reglament General de Circulació, la recentment aprovada Llei de Trànsit, Circulació i seguretat viària, i el Codi Penal, contenen normativa i règim sancionador per a la resta de vehicles la finalitat dels quals és protegir el ciclista. I les últimes i recents modificacions aprovades d’aquestes normes, han modificat i endurit les dues normes que més ens afecten, en quant a la seguretat viària i la sinistralitat.

Avançaments a ciclistes

La Llei de Trànsit estableix que per avançar un ciclista o el conductor d’un ciclomotor, la resta dels vehicles han de mantenir una distància lateral mínima d’1,5 metres, per la qual cosa es pot ocupar part del carril contigu o contrari, fins i tot trepitjant la línia contínua, si el trànsit ho permet.

L’última reforma estableix que s’haurà de canviar completament de carril si la via té més d’un carril per sentit.

Normes per protegir els ciclistes

La Llei també prohibeix avançar quan circulin altres ciclistes en sentit contrari, fins i tot si aquests ciclistes circulen pel voral. Tant aquesta prohibició, com la possibilitat de trepitjar la línia contínua en avançar un ciclista, són, segurament, els aspectes més desconeguts pels conductors de vehicles de motor. L’incompliment d’aquestes normes suposa una multa de 200€ i la retirada de 6 punts al carnet de conduir.

Reforma del Codi Penal: Llei Ciclista

El 15 de setembre passat, va entrar en vigor la reforma del Codi Penal que pretén acabar amb la impunitat dels conductors que causin morts o lesions rellevants, reforçant la protecció a les víctimes, especialment a ciclistes i vianants. Aquesta reforma parcial s’ha anomenat popularment Llei Ciclista, perquè afecta especialment aquest col·lectiu.

Els aspectes més rellevants de la reforma són aquests:

Els accidents de trànsit causats per imprudències que hagin provocat morts o ferits amb lesions rellevants es resoldran per via penal, evitant així l’arxiu massiu de les causes.

Serà obligatori elaborar un atestat i remetre’l a l’autoritat judicial, de manera que el jutge en pugui disposar per valorar si s’han comès delictes de lesions o homicidi.

Amb això, es tracta d’evitar que els jutges puguin valorar subjectivament la inexistència de delicte i arxivar-ne la causa sense una mínima instrucció.

En accidents mortals, no cal la denúncia. Quan es produeixi una mort, s’elimina l’exigència de denúncia de la persona ofesa o del seu representant legal, i els jutges poden investigar els fets d’ofici, amb l’atestat i la informació annexa.

I, finalment, es plasma una antiga reivindicació dels ciclistes: es considera com a delicte d’abandonament qualsevol fugida després de causar un accident.

Estableix que els conductors que “voluntàriament i sense que concorri risc propi o de tercers” abandonin el lloc dels fets després de causar un accident en què hagin mort una o diverses persones o en què es causin lesions, serà castigat com a autor d’un delicte d’abandó del lloc de l’accident.

Totes dues mesures contribuiran notablement a la millora de la seguretat de ciclistes i vianants, a causa de l’enduriment de les penes que porta la reforma.

També augmenta la sanció per parar o estacionar en un carril bici que passarà a estar considerat com a infracció greu que comportarà una sanció econòmica de 200 euros.

Normes per protegir els ciclistes

Mantingues el respecte al trànsit, però perd la por de moure’t en bici. Si tots coneixem i respectem les normes de circulació i seguretat viària, si tots els usuaris de les vies tenim respecte mutu, la convivència és possible i segura. La bici i altres mitjans de mobilitat personal són la garantia de futur sostenible i la seva expansió és imprescindible.

Però no baixis la guàrdia mai i mantingues l’atenció a la resta dels vehicles en tot moment. Fer-te visible, avisar de les teves maniobres i anticipar-te als seus moviments, és la teva garantia de seguretat més gran.