Beneficis de l’activitat física durant l’aprenentatge

Beneficis de l’activitat física durant l’aprenentatge

Entre els múltiples beneficis que proporciona l’exercici, alguns també ens poden ajudar a millorar a les aules.

L’esport és molt important en totes les edats i afecta de manera positiva i no només a l’estat físic. Moltes vegades abandonem les rutines per manca de temps i ens aboquem a l’estudi o a la feina. Tot i això, l’entrenament pot ajudar a millorar el nostre exercici en aquestes àrees.

Les funcions cognitives, com l’atenció o la memòria, són fonamentals per a l’aprenentatge. Aquestes es veuen reforçades quan millorem el nostre estat físic.

Les persones que fan esports tenen beneficis físics, socials i mentals que afavoreixen el rendiment acadèmic. La pràctica esportiva ajuda a millorar la concentració i la memòria, entre d’altres habilitats cognitives.

Els beneficis de l’esport per al rendiment acadèmic

 • Millora la concentració: les activitats esportives requereixen concentració i ens posen en situacions que hem de resoldre ràpidament.
 • Genera endorfines: són substàncies químiques que ajuden a alleujar dolors, redueixen el nivell d’estrès i brinden sensació de benestar. Una sensació més gran de felicitat repercuteix en l’ànim per afrontar desafiaments escolars o laborals.
 • Millora la capacitat pulmonar: totes les activitats físiques contribueixen a millorar la capacitat pulmonar. Això permet que hi hagi bon intercanvi d’oxigen i que n’arribi més quantitat al cervell.
 • Evita el sedentarisme: el rendiment acadèmic pot minvar si el cos té dolors i molèsties que es derivin del fet d’estar quiets per períodes perllongats. Estudis donen suport a la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de fer 150 minuts d’activitat física moderada a la setmana.
 • Redueix l’estrès: aquest és un dels problemes que més afecta els estudiants. Abans de realitzar un examen és probable que sentim tensió o càrrega emocional. Qualsevol activitat física o recreativa afavoreix la ment en aquest punt.
 • La pràctica esportiva com a agent d’integració social:  compleix un rol molt important a l´hora de generar vincles entre les persones. Entre altres coses, l’esport és una eina d’integració social. L’esport afavoreix els processos educatius i la socialització.

Alguns motius socials pels quals cal incloure l’esport a l’educació formal

 • Millora la integració.
 • Inculca valors que influeixen en el pla acadèmic, com ara la justícia, el respecte, el treball en equip, la disciplina, la responsabilitat i la tolerància.
 • Ajuda a la convivència: el treball en equip és primordial per assolir l’èxit col·lectiu i individual. El fet de reunir-nos amb altres persones ens pot ajudar a reforçar coneixements, intercanviar idees i aprendre dels altres.
 • Eleva l’autoestima: l’estima sobre un mateix es reforça quan som capaços de superar-nos. A més, aquestes virtuts es traslladen també a les aules i les persones que tenen una autoestima més elevada tenen menys risc de patir depressió, ansietat o bulling.
 • Promou la disciplina: en general, els que fan esport s’organitzen de millor manera i solen portar una vida amb hàbits més saludables. L’esport ensenya a tenir responsabilitats.

Extracte de l’estudi publicat al Dossier Graó

Si sou docents, mares o pares potser us ineterssarà llegir aquest dossier anomenat Evidències: aPortacions des de la neurociència i la Psicologia cognitiva del que us deixo un seguit de paràgrafs molt aclaridors:

“ Per facilitar l’aprenentatge és significant promoure l’exercici físic regular com una pràctica saludable que promou processos de plasticitat cerebral rellevants per al desenvolupament cognitiu de l’alumnat.”

Justificació: De la mateixa manera que l’exercici físic modela els músculs, el cor, els pulmons i els ossos, també permet activar i promoure el desenvolupament d’estructures del cervell que són claus per a l’aprenentatge. Un gran nombre d’evidències científiques en el camp de la neurobiologia posa de manifest els efectes beneficiosos de l’exercici físic aeròbic regular en la plasticitat del cervell. Concretament, s’ha demostrat que millora el creixement i l’establiment de connexions neuronals, gràcies, en part, a l’augment de la producció d’un factor neurotròfic anomenat BDNF (Kinoshita, 1997), i que produeix l’alliberació de neurotransmissors activadors com ara l’adrenalina i la noradrenalina, els quals poden millorar l’atenció i l’estat d’alerta (Kashihara i al- tres, 2009).

Un gran nombre d’evidències manifesta la relació positiva entre l’exercici físic i el rendiment acadèmic

Explicació: Sovint es confonen les metodologies actives amb el fet que els alumnes es belluguin per l’aula, quan sens dubte estem parlant de processos diferents. Una persona pot fer aprenentatge actiu sense necessitat de moure’s, ja que per adquirir informació no és necessari fer-ho en moviment. Fins i tot podria ser contraproduent i actuar com un factor distractor. No obstant això, un aspecte molt important que cal tenir en compte per gaudir d’un bon desenvolupament cognitiu és un estil de vida saludable, i especialment la pràctica d’exercici físic regular durant la infància i l’adolescència, perquè té efectes beneficiosos, tant si es du a terme abans d’una activitat d’aprenentatge com després.

Un gran nombre d’evidències manifesta la relació positiva entre l’exercici físic i el rendiment acadèmic. Per exemple, s’ha pogut concloure que l’activitat aeròbica durant 20 o 30 minuts millora tasques de tipus atencional a alumnes de 13 i 14 anys (Kubesch i altres, 2009), a més de facilitar activitats de lectoescriptura i de càlcul matemàtic (Hill- man i altres, 2009). Estudis més recents amb infants de 9 i 10 anys (Chaddock i altres, 2010) han demostrat una relació positiva entre la forma física i el volum d’una part del cervell que és crucial per a l’aprenentatge anomenada hipocamp, és a dir, els infants que estaven en una forma física millor presentaven un hipocamp lleugerament més gros i una relació positiva entre el volum d’aquesta àrea i la seva memòria relacional. D’altra banda, s’ha observat com l’exercici físic permet reduir els efectes nocius provocats per estats d’estrès crònic i, per tant, podria ser un factor de prevenció del desenvolupament de trastorns mentals. ”

Beneficis de l’activitat física durant l’aprenentatge

Potenciem l’activitat física durant l’aprenentatge a l’escola i a casa

Tota aquesta informació ressalta la importància que té que els nens i les nenes practiquin exercici de forma regular, però s’ha de tenir en compte que no han de practicar-lo de forma obligada o sota pressió, sinó que han de fer esport com un joc, com un espai d’esbarjo i socialització on es diverteixin i adquireixin valors.

Cal recordar que la millor manera d’incloure hàbits saludables en els infants és mitjançant l’exemple, i que no hi ha res millor que pares, mares i fills practiquin exercici conjuntament. Us acompayo?